תקנון הגרלה

חברת פיטנס 360  (להלן: "החברה") עורכת הגרלה אשר במהלכה יקבל הזוכה בפרס הראשון ללא עלות אתר אינטרנט מעוצב אישית במתנה. שווי אתר האינטרנט כולל הקמה, עיצוב ואחסון לשנה הוא 2500 ש"ח. מה מקבל הזוכה? אתר מעוצב על פי אפיון אישי, צבעים וויז'ואל (תמונות). האתר יכלול עד 12 עמודים. על כל בקשות נוספות מיוחדות (בלוג אישי / עמודים נוספים / פיצ'רים נוספים) יקבל הזוכה הצעת מחיר מסודרת בהתאם לבקשתו. האתר ייבנה לזוכה עד כ-30 יום לאחר קבלת והכרזת הזכייה. על מקבל האתר לספק את כל התכנים ואת אפיון האתר. האתר הנו לשימושו האישי של הזוכה, ובשנה הראשונה יקבל את אחסון האתר ללא תשלום. לאחר 12 חודשים האתר נשאר כמובן של מקבל הזכייה אך יצטרך לשלם  תשלום חודשי עבור אחסנה על גבי שרת בעלות חודשית של 35 ש"ח לחודש (8-9 דולר בחודש).  במידה ויחליט הזוכה שלא להמשיך עם האתר מסיבותיו האישיות, אזי האתר יורד מהאוויר. בפרס השני פיטנס 360 תספק לוגו מעוצב אישית (עד 3 סקיצות לבחירה) בשווי 800 ש"ח. כל סקיצה נוספת מעבר לקיים עלותה 150 ש"ח. שלושת הסקיצות הראשונות יישלחו לזוכה כשבוע לאחר אספקת החומרים (תיאור העסק / מטרות / צבעים וכו'). הפרס השלישי אותו מחלקת פיטנס 360 הוא  וידאו אנימציה פתיח של 10-15 שניות עבור הלוגו או שם העסק / שם המאמן. על מקבל הזכייה לספק את הלוגו (במידה ואין אפשר פשוט לשלוח את שם העסק שריצה שיופיע בפתיח). שווי עלות הפתיח 250 ש"ח. פיטנס 360 תספק וידאו אחד עם סקיצה אחת (בהתאם ללוגו / שם שנשלח). בהתאם להוראות תקנון זה הנערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977. ההשתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לתנאי תקנון זה. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המבצע ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השתתפותו של משתתף המעוניין להשתתף בפעילות נושא תקנון זה.

1. פרשנות 1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 1.2. האמור בתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד. 1.3. החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע (להלן: "מידע") המפורסם למשתתפים יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח). 1.4. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט www.fitness360.co.il בתקופת המבצע. אישור תנאי תקנון זה על ידי משתתף מהווה תנאי סף הכרחי להשתתפות בהגרלה. 2. כללי 2.1. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההגרלה ו/או כל חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה שינוי לרבות לגבי מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק. ההגלה תחל ב-26.3.17 ותסתיים ב-1.4.17. בין שמות המשתתפים יוגרלו אתר אינטרנט במתנה (פרס ראשן), לוגו במתנה (פרס שני), פתיח וידאו ללוגו (פרס שלישי).